Bastion Tradycji - Stowarzyszenie Historyczno Kulturalne

Idź do spisu treści

Menu główne:


STOWARZYSZENIE
HISTORYCZNO - KULTURALNE
"BASTION TRADYCJI"

KALISZ POMORSKI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

Hen, hen, daleko, wciąż czekają wieczną chwileczkę.
Na ich mogiłach ból niejedną wytapia świeczkę.
Nadzieja to Chrystus, który do Ciebie przychodzi.
On jeden wrócił stamtąd, dokąd każdy odchodzi.


Z głębokim  żalem zawiadamiamy, że 25 kwietnia 2019 roku
po bardzo ciężkich cierpieniach, zmarł w wieku 74 lat,
wybitny saper
Ś. P.
Ryszard Żuchowski
generał brygady WP  mgr inż.
Z nieukrywanym smutkiem, łącząc się w bólu, przekazujemy

Rodzinie i Bliskim, nasze kondolencje i wyrazy współczucia.


Zdzisław Walaszczyk -    Koło nr 21  SSP Drawno
Krzysztof Ignaszewski - Bastion Tradycji Kalisz Pom.
Gerald Sopiński           - Izba Historyczna Pełczyce
Andrzej Szutowicz      -  Redakcja Biuletynu KAWALIERA

PRO MEMORIA

Ryszard Żuchowski ( 12 listopada 1944 – 25 kwietnia 2019 ). Pochodził z Grudziądza. Generał brygady WP w stanie spoczynku. Były Pierwszy Saper Rzeczypospolitej. Magister inżynier, oficer dyplomowany, Były prezes Zarządu Głównego  Stowarzyszenia Saperów Polskich . Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego  im. J. Sobieskiego w Grudziądzu. Był rodzonym bratem  zmarłego w 2010 . Zdzisława Żuchowskiego, byłego  działacza społecznego i w latach 1998-2002 starosty grudziądzkiego,  oraz  radnego  III i IV kadencji Rady Miejskiej Grudziądza. Służbę wojskową rozpoczął w 1962 jako podchorąży Oficerskiej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu. Na stopień podporucznika został promowany przez gen. dyw. Jerzego Bordziłowskiego w 1965. Następnie służył w 5 Mazurskiej Brygadzie Saperów w Szczecinie – Podjuchy, z którą związany był przez 7 lat. Początkowo jako d-ca plutonu saperów i potem d-ca kompanii saperów. Awans na porucznika otrzymał w 1968. W 1970 został szefem sztabu batalionu budowy mostów, którego później był dowódcą. W tym okresie poznał Drawno. W 1972 rozpoczął studia w Wojskowej Akademii Inżynieryjnej ZSSR. W tym samym roku otrzymał awans na kapitana. Akademię ukończył w 1976. W latach 1976 -1980 był oficerem, a od 1977 starszym oficerem w Oddziale Operacyjnym Szefostwa Wojsk Inżynieryjnych MON. W 1977 awansowano Go na majora, w 1980  był już podpułkownikiem. W 1981przeszedł na stanowisko szefa sztabu zastępcy dowódcy 2 Brygady Saperów w Kazuniu. Rok później przez cztery miesiące był zastępcą  szefa Wojsk Inżynieryjnych Pomorskiego Okręgu Wojskowego.
W 1982 roku brał udział w akcji ratowniczej podczas powodzi na Wiśle w rejonie Płocka. W tym też roku został skierowany na studia w Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR, ukończył je w 1984. Awansował na pułkownika i od 1984 do 1987 był dowódcą 2 Brygady Saperów. Brygada pod jego dowództwem trzykrotnie zdobyła tytuł przodującej jednostki w Wojsku Polskim i została w 1987 wyróżniona medalem MON „Za wybitne osiągnięcia w służbie wojskowej”. Obowiązki  szefa Wojsk Inżynieryjnych Warszawskiego Okręgu Wojskowego  objął w 1987, wykonywał  je do kwietnia 1996, w tym roku został  Szefem Wojsk Inżynieryjnych Sztabu Generalnego, a  potem  Szefem Wojsk Inżynieryjnych Dowództwa Wojsk Lądowych. Nominację na generała brygady otrzymał w 1997. Z ramienia Sił Zbrojnych RP w latach 1997 – 2001 wchodził w skład prezydium Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego przy Ministrze Środowiska. W czasie powodzi 1997 skutecznie kierował siłami wojskowymi wydzielonymi do akcji ratowniczej. Ukończył wiele prestiżowych kursów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, w tym w 2005 kurs „Bezpieczeństwa narodowego” w Akademii Obrony Narodowej i 1998   kurs „ Strategii bezpieczeństwa narodowego” w Centrum G. Marshalla Garmisch – Partenkirchen (Niemcy). W latach 1998 – 2002 był stałym przedstawicielem Sił Zbrojnych RP  w Zespole Problemu Minowego przy ONZ w Genewie. W 2000 został wpisany do Honorowej Księgi Ministra Obrony Narodowej, a obradujący I Kongres Stowarzyszenia Saperów Polskich wybrał Go pierwszym  prezesem Stowarzyszenia. Pod jego kierunkiem SSP  nie tylko rozrosło się. ale przeżywało „złoty czas”. Był prezesem pryncypialnym, słownym i zauważającym pracę kół w terenie bez względu na ich rozmieszczenie. Doceniał dorobek nawet najmniejszego z nich. Do  rezerwy odszedł 28 lutego 2003. W armii służył 41 lat. W swoim pracowitym życiu był także:  członkiem Rady Naukowej w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Urządzeń Mechanicznych  OBRUM Gliwice (v-ce przewodniczący) oraz rad nadzorczych w spółkach skarbu państwa.

Był znanym działaczem  Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP ( prezes )  i członkiem  Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego (SEA), był też wiceprezesem Klubu Generałów WP. Był wykładowcą przedmiotów z zakresu bezpieczeństwa narodowego w Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Wyższej Szkole Zarządzania Personelem w Warszawie. W Drawnie przebywał w dniach 26 – 27 kwietnia 2002  z okazji nadania imienia Saperów Polskich miejscowemu gimnazjum. W przeddzień uroczystości wjechał na teren Składu Drawno 2 RBM i skomentował panujący tam spokój: „Jak cicho? Tu się pewnie nic nie robi”. Gdy wystawiona przez garnizon Drawno kompania honorowa oddała w czasie uroczystości salwę, jeden z zaproszonych gości  płk Stanisław Białek poklepał dowódcę garnizonu po plecach, a ten pochylił się w stronę gen. Żuchowskiego i szeptem spytał: „Czy tam, gdzie się nic nie robi, tak strzelają salwy?” Generał zaśmiał się. Kompanię przygotował chor. Zbigniew Sadowski, on też był jej dowódcą. Generał wspólnie z byłym frontowym żołnierzem 10 pp a zarazem emerytowanym dyrektorem Szkoły Podstawowej w Barnimiu  Marianem Jankowskim  odsłonił tablicę z nową nazwą gimnazjum. W następnych latach  żywo interesował się problemami miasta i gminy, szczególnie tymi dotyczącymi bezrobocia. Szanowany był w gronie duchowieństwa choszczeńskiego, nie tylko wojskowego ale także diecezjalnego. Był niezwykle życzliwy przy rozwiązywaniu problemów indywidualnych i organizacyjnych drawieńskiego Koła Nr 21 SSP. Gdy zachodziła potrzeba potrafił  skutecznie pomóc nie tylko radą. Zwykłe prozaiczne podwiezienie „sapera z terenu” prywatnym samochodem w dowolne miejsce w Warszawie nie stanowiło dla Niego problemu. Fenomen gen. Ryszarda Żuchowskiego polegał na tym, że nie będąc przełożonym żołnierzy garnizonu Drawno wpisał się w jego historię W dniu 3 listopada 2005 został przewodniczącym zespołu  powołanego do opracowania II tomu „Sylwetek saperów”, który wydano w 2009 jako monografię „Sylwetki saperów. Kolejne pokolenia”. Na tym samym zebraniu uhonorowany został tytułem Honorowego Członka SSP. Oprócz wymienionej książki był  autorem lub współautorem wielu publikacji i wydawnictw. Wyróżniony został najwyższymi  odznaczeniami i medalami państwowymi i resortowymi oraz honorowymi w tym min. Krzyżami: Komandorskim, Oficerskim, Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Kiedyś Generał  spytał co mnie łączy z Bytowem ? Odpowiedziałem, że to moje rodzinne miasto, następnie spytał czy wiem kto z Bytowa jest aktualnie senatorem  RP ? Oczywiście wiedziałem. Wówczas ja spytałem się „czy Pan Generał zna Bytów ?” Generał  odparł „panie Andrzeju ja w Bytowie byłem w czasie gdy pana jeszcze na świecie nie było”, co wywołało śmiech świadków tej rozmowy. Ponieważ senator a później były senator pisał książki Generał był dobrze zorientowany w jego dorobku, co było tematem niejednej naszej rozmowy. Po prostu dało się odczuć, że Bytów darzył pewną sympatią. Niestety może dlatego ,że żył szybko i intensywnie ciągle odkładał zaproponowaną Mu wycieczkę po kaszubskich Gochach. W 2017 rodzina Generała przeżyła wielką tragedię, otóż po długich cierpieniach, walcząc ze straszną, ciężką chorobą  zmarła w wieku 49 lat córka państwa Marii i Ryszarda Żuchowskich śp Ilona Żuchowska. Niestety okrutny los spowodował ,że w bieżącym miesiącu, który jeszcze  w niezbyt odległych latach obchodzony był w całej Polsce jako kwiecień - miesiąc wojsk inżynieryjnych doszło w okolicy Grudziądza do wypadku w którym generał Ryszard Żuchowski doznał tak ciężkich obrażeń, iż mimo wysiłków lekarzy zmarł.                                 .                                                      


Odszedł Człowiek

                                                                                                                    
Andrzej Szutowicz
Źródła:
Zdzisław Barszczewski Sylwetki saperów: str. 380 : Dom Wydawniczy "Bellona", 2001 http://www.sea.org.pl/sites/default/files/nota_R_Zuchowski.pdf https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryszard_%C5%BBuchowski https://www.klubgeneralow.pl/zarzad/


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego